Om oss

Vi är en F-6-skola i Stenungsund. Vår officiella hemsida finns på Stenungsunds webbplats, men här samlar vi skolans bloggar, så att du lätt kan nå dem. Här kan du även läsa om vårt kvalitetsarbete som är till för att få skolan att fortsätta utvecklas i en positiv riktning.

Alla klasser samt Fritids deltar i Webbstjärnan. Det är en rikstäckande tävling där elever lär sig att använda Internet på ett bra sätt. Vi kommer att arbeta med olika ämnesområden, men gemensamt för alla klasser samt Fritids är att vi lär oss att använda ett juste sätt även på nätet, samt lär oss mer om upphovsrätt och källkritik. Detta för att rusta våra elever för att leva och verka i vårt samhälle, allt enligt läroplanens intentioner.

Stenungsunds kommuns rektorer har tagit ett beslut om rekommendation som innebär att eleverna ska lära sig hur det är att webbpublicera och vad man bör tänka på. Det är en viktig kunskap i samhället idag, något som läroplanen Lgr11 pekar tydligt på. Läs mer om rektorernas rekommendation här. Pedagogerna och rektor ansvarar för att inget olämpligt material publiceras. Kommentarer godkänns av en administratör innan de visas. Inom något år efter att en klassblogg inte används av eleverna mer, ska den tas bort. Detta eftersom bloggen ska vara ett levande arbete, som alla inblandade kan ta ansvar för.

Vi ser med tillförsikt fram emot vårt arbete på webben och utanför densamma här på Kyrkenorumskolan! Välkomna att följa oss och att kommentera våra arbeten på ett sätt som gör att vi vill lära ännu mer!

Vill du komma i kontakt med oss finns kontaktuppgifter här.