Skolråd 24/10-16

Skolrådet 24/10-16

Närvarande: 5abc, 4b, 3ab, 6bc, 2a

Ordförande: Ida Holmdahl

Sekreterare: Ulrika Frick

Föregående protokoll och återkoppling:

  • Filmen om skolråd har fortfarande flera klasser som inte sett. Bra om alla klasserna kan titta på den.
  • Riskkartan har alla klasser och fritids gjort utom 3b och 6c. Den ska göras snarast.
  • På förra mötet kom det upp att eleverna upplever att det är mat på golvet i matsalen. Det skulle tas upp i klasserna hur vi tillsammans kan lösa det. Det har inte gjorts.
  • Ljudnivån i korridorer och studiehall har inte diskuterats på klassråden. Fyrorna har pratat om det  och har som förslag att alla klasser har med en lärare när de är i studiehall och går till maten så det inte blir så mycket ljud.

Från klasserna:

3a: upplever att femmorna kommer och kör bort dem från den. Vi pratar om det på skolrådet och femmorna tar med sig det till sina klasser. 3a får i uppgift att prata med femmorna för att se om de tillsammans kan hitta en lösning. 

Klassen upplever att det är blött i omklädningsrummet när de kommer dit och ska ha idrott. De tar tillbaka det i klassen och pratar med de som har idrott innan för att hitta en gemensam lösning.

5c: Upplever att treorna (3b) låter mycket i korridoren när de har musik. De tar tillbaka det till klassen och försöker hitta en lösning mellan klasserna. 

5b 5a: Tar upp att makrillen inte är så god och att få elever äter. Skulle vilja byta ut det till pastasallad. Helen och Sanna kommer att vara med på nästa skolrådsmöte.

Klimatet på skolan:

Matsalen: Hög ljudvolym ( 2a och 3b), mat under stolar och bord när de kommer dit. Vissa tvättar inte händerna innan de äter. Tänka på att torka borden efter sig (5b), det finns ibland matrester kvar på borden. Torkar alla borden? Prata om det i klasserna.

Studiehallen:  Allt fungerar bra (5a).

Uppgift till nästa gång:

Nu är det Kyrkenorumskolans tur att få välja maträtt (önskerätt). Det ska vara valt innan 11/11. Din klass önskemål ska lämnas till Carola eller Ulrika senast 10/11 (har inget bidrag kommit från din klass är du inte med och röstar). Ta chansen att få vara med att bestämma! 

Mathinken, när du lämnar mat, är flyttad efter önskemål från elever. Nu står det glas, bestick, mathink och tallrikar.

Alla elever har med sig något att anteckna på. Viktigt att ta med till klassen vad som ska diskuteras. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *