Skolråd 3 oktober -16

Ordförande:  Ida Holmdahl

Sekreterare: Rebecca Andersson Buda och Carola Hermansson

Närvarande klasser: 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4B, 5C, 6A, 6B & 6C

Vi gjorde en samarbetsövning, där man två & två fick presentera varandra med namn, vilken maträtt man gillar och vad man har för intresse.

Föregående protokoll

Återkoppling:
Alla klasser har inte sett filmen om hur ett skolråd fungerar (förra gångens uppdrag).

Brevlådan:

Var tom.

Frågor från klasserna
5C hade en fråga om Chingping planenen och bestämma tider med 2:orna. Den frågan går tillbaka till klassen och får lyftas på klassrådet.

5C önskar en klätterställning i sandlådan på andra sidan av skolan. De ska lyfta frågan med Martin.

Klimatet på skolan
*
Rasterna fungerar bra.
* När 2:orna kommer till matsalen så har klassen 5 tysta minuter och det fungerar bra.

Sedan kommer 3:orna och ska ha sina 5 tysta minuter, då får 2:orna inte heller prata.
* Vi måste bli bättre på att plocka upp mat som vi tappar i matsalen. Det är inte roligt att

trampa i mat.
* I korridorer så tycker vissa att det är höga ljud och man får inte lugn och ro.
* Det är mycket spring och liv i studiehallen, svårt att få studiero.

Uppdrag/uppgift
Riskkarta

Denna vecka i skolrådet har eleverna fått med sig en riskkarta som ska göras i klasserna inför nästa möte. Alla elever på skolan ska fylla i en riskkarta för att visa var de upplever att det händer kränkningar. Utifrån det som framkommer i undersökningen kan vi vuxna  finnas där vi vet att det sker kränkningar och kunna göra förändringar som förhindrar eventuella framtida kränkningar. Skolrådet kommer att sammanställa resultatet och presentera det i en karta som kommer att finnas i personalrummet.

Så här gör du:

Kopiera kartan till alla elever i klassen och dela ut. Där eleverna upplever en fysisk kränkning (slag, knuffar etc) sätter de en O. Där eleverna upplever en psykisk kränkning (retas, säga tråkiga saker till varandra etc) sätter de ett X.

Räkna ihop antalet O och X vid varje ställe som eleverna angivit på de olika ställena, så vi kan se var de flesta kränkningar sker och utifrån det ha möjlighet att agera.

När ni har gjort undersökningen i era klasser vill vi att ni sammanställer resultatet i er klass på en karta och lämnar den till Carola eller Ulrika innan nästa skolrådsmöte (som är den 24/10).

Uppgift
*
Prata i klasserna om den höga ljudnivån i korridorer och i studiehallen.
* Prata i klasserna om maten på golvet i matsalen.
* Då många klasser glänt bort att se på filmen om hur ett klass/elevråd går till (se förra uppdraget), är det en uppgift som är kvar.

Mötet avslutas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *