Skolrådsmöte 12 dec -16

Skolråd 12 dec -16

Ordförande: Carola Hermansson

Sekreterare: Ulrika Frick

Närvarande klasser: 1ab, 3ab, 5abc, 6bc

Föregående protokoll

Trivselregler i matsalen – Sanna och Helene vill ha hjälp med detta. Fråga i klasserna.

Riskkartan – har ni förslag från klasserna hur ni skulle vilja göra på raster för att minska att elever säger taskiga saker till varandra. (Kartan hänger på skolrådets anslagstavla.)

Återkoppling

Trivselregler matsalen:

(förslag från 1a och 3b)

  • torka sin plats
  • gå lugnt in och ut ur matsalen
  • prata lugnt
  • tyst minut när klassen kommer in (3b har ett timglas på fem minuter att låna ut)
  • positiv till maten som serveras
  • ta lagom med mat så man inte slänger (ta hellre en portion till senare istället för att slänga och komma ut på rast)

Riskkartan:

(förslag från 1a, 5b, 3a)

  • olika tider och olika raster man får ha multiarenan, den klassen som har arenan bestämmer vad som spelas.
  • multiarenan, man kan ta varsin halva att spela på

Brevlådan

Brevlådan var tom.

Frågor från klasserna

5b vill ha fler basketbollar och amerikanska fotbollar- de kollar med Liselott om pengar finns.

3a vill ha en 60 metersbana och fler gungor – de pratar med Martin/Yvonne.

3a tycker att besticken i matsalen är smutsiga – de tar upp det med Helene och Sanna.

Klimatet på skolan

Klimatet på skolan är bra, inte så många bråk. Det är bara på multiarenan det blir bråk, om det blir bråk.

Alla får vara med.

Någon klass tycker att det ofta är bråk i klassen. Klassen får hjälp av vuxna med detta.

Uppdrag/uppgift

Rastlekar – vilka dagar och tider vill ni ha rastlekar?

Följande vill vi att ni tar upp igen så att alla har möjlighet att vara med och bestämma:

Klasserna tittar på resultatet från riskkartan och pratar kring förslag på hur skolmiljön skulle kunna bli bättre på de ställen där det händer mest kränkningar. Ska vara klart till nästa möte i januari.

Förslag på trivselregler från klasserna – hur vi vill ha det i matsalen. Lämnas till skolrådet vid nästa möte i januari.

Vilka dagar skulle vi vilja ha efterrätt (t ex på Nobeldagen). Kom med förslag från klasserna. Sanna och Helene serverar gärna efterrätter, men vill ha förslag på när.

Mötet avslutas.

Nästa möte 23 januari 2017.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *