Skolrådsprotokoll

Skolråd 24 april -17

Ordförande : Ida Holmdahl

Sekreterare: Ulrika Frick

Närvarande klasser: 1ab, 2a, 3ab, 4ab, 5ab, 6ab

Föregående protokoll

Ida går igenom vad sm bestämdes om multiarenan förra gången och utvärderar det.

 • Sexorna spelar lite hårt tycker 3a. Bra om 3a pratar med sexorna, det har de inte gjort än.
 • 3b tycker det har blivit mindre tjat mellan klasserna. Det har varit bra.
 • 2a vill inte spela med de äldre, de tar bollen. 2a vill vara mer på arenan.
 • 1a vill ha fler rastvakter på multiarenan, de upplever att det inte är några rastvakter på multiarenan när de har rast. På skolrådets anslagstavla vid personalrummet finns rastvaktsschema att titta på så man vet vem som är ute på de raster man har i klassen.

Återkoppling

Nya regler:

 • 1a tycker det var längesedan de bestämde sport. Har inte pratat regler.
 • 1b har inte pratat om nya regler.
 • 2a tycker att 3:or och 5:or ska spela tillsammans på arenan. Dela planen i två delar och tvåorna spelar med f-klass och ettorna. Vill ha en fast sport/dag.
 • 3a tycker att det ska vara fasta sporter/dag.
 • 3b tycker att det behövs regler för hur man delar in i lag (förslag: lärare delar in lag)
 • 4a tycker att olika sporter/dag  i förhållande till hur många som vill spela sporten (etta tvåa viskare för att dela in i lag). Alla mellanstadie-årskurser håller i en rast och spelar med de yngre årskurserna.
 • 4b vill ha samma sport på alla planhalvor på arenan. Alla respekterar att det är spel på arenan och förstör inte. Olika sporter/dag. Inga hårda tacklingar eller sparkar. Respektera alla.
 • 5a delad plan, det är okej att spela två olika sporter – valfria sporter (de som är där väljer vad man gör).
 • 5b vill variera vilka sporter som man har på arenan, bestämda dagar vilka sporter som spelas. En sport/dag.
 • 6a det blir för många på planen när man spelar halvplan – alla spel sker på hela planen.

Matsalsregler: 

 • 3b tycker det är ofräscha trasor i matsalen – ligger matrester i spannen.
 • 4a: Tystare, tar mindre mat åt gången, torka platsen varje gång, ta upp stolen, äta lugnt – inte stressa.
 • 4b: Torka upp efter sig, vill testa örat för att få tystare.

Plats på scen – 5b ordnar detta. De bestämmer datum och bjuder in.

Brevlådan

Brevlådan var tom.

Frågor från klasserna

 • 3b vill kunna cykla på rasten t ex cykla Piggelinvarvet, eller inom ett speciellt område inte på skolgården. Carola och Ulrika tar upp detta med lärarna på skolan, för diskussion.

Uppdrag/uppgift

Delge alla klasser:

Skolrådets beslut på regler på multiarenan:

 • en bestämd sport/dag
 • vi delar inte upp arenan när vi spelar
 • vi använder en lek för att dela in lag – vi väljer inte (lekar att dela in: Dörren, Etta-tvåa-viskare)
 • Vi visar respekt för våra medspelare.

Diskutera i klassen vilka sporter ni vill ha på multiarenan och hur många dagar varje sport ska ha. Vi vill ha in vad ni i klassen tycker senast fredag vecka 17, har man inte lämnat in då är man inte med att röstar. Skicka mail på vad ni röstat till Carola eller Ulrika.

Detta är förslag på sporter från skolrådet:

 • fotboll
 • basket
 • handboll
 • rugby

Vill ni i klassen inte ha med alla sporter på multiarenan röstar ni inte på dem. Vill ni ha andra sporter med än dessa förslag tar ni med dem.

Mötet avslutas

Nästa möte 22 maj.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *