Skolrådsprotokoll 22 maj -17

Skolrådsprotokoll

Ordförande : Ida Holmdahl och Carola Hermansson

Sekreterare: Ulrika Frick

Närvarande klasser: 2a, 3ab, 4ab, 5ab, 6bc

Föregående protokoll / Återkoppling

  • 5a tycker att det är bra med ett fast schema på multiarenan.
  • Plats på scen-planeringen går bra säger 5b.
  • 3bs fråga om att cykla på skoltid inom inhägnat område eller på Piggelinvarvet tar Carola och Ulrika upp idag på möte med lärarna. Återkommer.

Brevlådan

Fråga om maten. Varför vi tar vår mat från Nösnäs om alla klagar på den. Detta är inget vi på skolan kan bestämma över, sådana beslut tas högre upp på kommunen.

Frågor från klasserna

  • 3b undrar om man får spela en annan sport på multiarenan om ingen annan är där och spelar den sporten. Ja, det får man men om det kommer några och vill spela den sporten som står på schemat gäller schemat. 
  • 3a på någon rast saknas rastvakt halva rasten på multiarenan. De kollar upp vilken rast det är, så vi kan titta på rastvaktsschemat. Det sitter ett rastvaktsschema på Skolrådstavlan (utanför personalrummet) där kan alla se vem som är rastvakt när och var.

Uppdrag/uppgift

Riskkartan ska göras i alla klasser. Alla har inte gjort den ännu. Resultatet ska in snarast till Carola eller Ulrika.

Nya elever: Vad tycker ni elever i klasserna att man ska tänka på när en ny elev kommer till skolan? Hur skulle ni vilja bli bemötta och vad skulle ni vilja veta om ni började nya på  skolan? Skriv ner tips och idéer och maila in alla tankar ni har till Carola eller Ulrika.

Mötet avslutas

Nästa möte: Detta var sista mötet för detta läsår. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *