Skolrådsprotokoll

Skolråd Datum 20 februari 2017

Ordförande: Ida Holmdahl

Sekreterare: Ulrika Frick

Närvarande klasser: 2a, 3a, 3b, 4a, 5a, 5b, 5c, 6b

 

Föregående protokoll

Inget direkt att ta upp från förra protokollet.

 

Återkoppling

Vad kan vi göra gemensamt för att det ska fungera på multiarenan?

3b – Dela upp arenan med små mål, alla årskurser har en bestämd lek.

2a – Att man har olika tider klassvis, och att vi har en dag där vi gör regler tillsammans. Miniturnering med lärare.

5a – vi vill kunna spela rugby på en halv plan. Vi delar arenan i två halvor.

4a – tycker inte att rugby är okej på multiarenan. Vi vill att man kan ha olika sporter på olika  dagar/tider. Vi vill också att vi bestämmer vilka sporter vi på skolan tycker att vi ska spela på multiarenan.

 

Brevlådan

Brevlådan var tom.

Frågor från klasserna

De här frågorna kom upp förra gången, men har inte blivit besvarade: 

5a – har inte kollat med matpersonalen varför vi inte får pizza eller kebab. De återkommer.

5c – har inte pratat med Yvonne om hinderbana – återkommer.

5b – upplever att viss matpersonal kan verka arg ibland, detta har Carola och Ulrika pratat med berörd personal om.

3a – rastvakter finns nu mera alltid på multiarenan

3b – Upp på scen: 3a, 5b, 5c, 4a och 6b kan tänka sig hålla i evenemanget. Vi lottar vem som får hålla i arrangemanget. Vi återkommer på skolrådstavlan om vem som blev den lyckliga vinnaren. Håll utkik!

 

Klimatet på skolan

Vi undrade om alla tar upp denna punkten på sina klassråd, det gjorde inte alla. Gör gärna det så vi får en gemensam bild över hur det ser ut på skolan.

Innerasten är positiv. Alla klasser vet inte om att det är innerast måndagar och torsdagar. Någon tycker att det kan bli lite pratig på innerasterna ibland.

Klassrummet: några klasser tycker att det är lugnt och bra, andra tycker att det kan bli lite pratigt ibland.

Matsalen upplever eleverna är bra, en del upplever att det är tyst, andra vill ha tystare.

 

Uppdrag/uppgift

Eleverna i skolrådet tar kort på de platser som kommit upp på riskkartan som extra känsliga, där det händer mycket. Detta för att vi ska kunna tydliggöra var det händer saker på skolgården och hålla mer uppsikt där, ha mer vuxennärvaro. Vi har också delat upp rastvakten varje rast, så att det är vuxna på alla ställen vi ser att eleverna upplever att det händer mycket negativt på rasterna.

Mötet avslutas

Nästa möte 20 mars 2017

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *