Vision 2020

På Kyrkenorumskolan utbildar vi framtidens världsmedborgare. Skolverksamheten präglas av nyfikenhet och lust till lärande. Arbetssätt och arbetsformer utgår från elevens förutsättningar. Våra olikheter är en styrka och en tillgång. 

 Hos oss är alla välkomna. Tillsammans skapar vi en trygg miljö där allas lika värde utgör grunden i verksamheten. Eleverna står i centrum och är själva med och påverkar sin skolgång och skola. Elever, föräldrar och skolpersonal samarbetar mot tydliga gemensamma mål för att varje elev ska trivas och utvecklas. 

 Kyrkenorumskolan kännetecknas av utveckling. Vi är uppdaterade med aktuell forskning, en förutsättning för att utmana eleverna och ge dem nya redskap för att hitta rätt kunskapsnycklar för framtiden.    

 Kyrkenorumskolan – glöder för ett livslångt lärande.